Reful

Naša ponuda

  • 3D Dizajn i projektiranje pomoću CATIA softvera
  • 3D glodanje PU, drva, stiropora i kompozitnih materijala s 5 osnom glodalicom dimenzija x=15m; y=4m; z=2,8m
  • Vakumska tehnologija laminiranja, karbon - epoksi proizvodi i ručno ili vakumnsko laminiranje poliestera
  • Izrada industrijskih tehnoloških razrada i nacrti izrade i montaže te 5 osno glodanje modela
© 2009 Reful Marine dimedia